Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzenie szkody w związku z wykonywaniem działalności zawodowej

Doradztwo podatkowe to międzynarodowy standard obsługi podatkowej osób prawnych i osób fizycznych. Doradca podatkowy pełni rolę wykwalifikowanego pośrednika pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem. Jak każda inna dziedzina działalności, doradztwo podatkowe wiąże się z pewnym ryzykiem (np. nieprawidłowe naliczanie podatków i innych płatności).

>>>

Co wchodzi w zakres ubezpieczenie OC doradcy podatkowego?

Każdy kto profesjonalnie zajmuje się doradztwem podatkowym, wie z jakimi nieprzewidzianymi trudnościami może się spotkać. Klient zlecający zadanie chce mieć pewność, że jego podatki zostaną rozliczone rzetelnie i z optymalną korzyścią. Roszczenia, które mogą pojawić się z tytułu błędów lub zaniechań, mogą doprowadzić nawet do bankructwa, dlatego ubezpieczenie OC doradcy podatkowego (https://iexpert.pl/doradca-podatkowy/ubezpieczenie-oc-obowiazkowe-doradcy-podatkowego/) jest obowiązkiem i codziennością tej profesji. Zabezpieczenie się przed ewentualnymi stratami jest  tak samo ważne w przypadku doradców indywidualnych, jak i biur doradczych w dużych firmach.

>>>