Każdy kto profesjonalnie zajmuje się doradztwem podatkowym, wie z jakimi nieprzewidzianymi trudnościami może się spotkać. Klient zlecający zadanie chce mieć pewność, że jego podatki zostaną rozliczone rzetelnie i z optymalną korzyścią. Roszczenia, które mogą pojawić się z tytułu błędów lub zaniechań, mogą doprowadzić nawet do bankructwa, dlatego ubezpieczenie OC doradcy podatkowego pomidory w sosie morelowym jest obowiązkiem i codziennością tej profesji. Zabezpieczenie się przed ewentualnymi stratami jest  tak samo ważne w przypadku doradców indywidualnych, jak i biur doradczych w dużych firmach.

Podstawowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od czynności gospodarczych należy do szczególnego segmentu rynku. Firma, która ubezpiecza doradcę podatkowego, zobowiązuje się do wypłacenia zadośćuczynienia za szkody wyrządzone osobom trzecim. Podstawowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego obejmuje przede wszystkim te czynności, które są związane z udzielaniem porad z zakresu zobowiązań podatkowych na rzecz podatników, płatników oraz inkasentów, prowadzenie nadzoru nad ewidencją ksiąg rachunkowych, a także przygotowywania i przekazywania do Urzędu Skarbowego wszelkich deklaracji podatkowych w imieniu zleceniodawców. W skład zakresu podstawowego pakietu ubezpieczenia wchodzi również kwestia reprezentowania podatników, płatników i inkasentów przed urzędami oraz organami podatkowymi.

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego od czynności karnoskarbowych

Każdy podmiot doradztwa podatkowego powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności karnoskarbowej. Zakres ochrony tego rodzaju obejmuje przede wszystkim koszty ochrony i pomocy prawnej, ale pod warunkiem, że nie będą wyższe niż ustawowe stawki, które są przewidziane dla czynności adwokackich. Ubezpieczenia OC doradcy podatkowego obejmuje swoim zakresem również koszty ekspertyz, kar grzywny oraz wszelkie koszty sądowe,  a także wydatki poniesione na biegłych sądowych i postępowania egzekucyjne.