Stalking – nękanie telefoniczne

Data dodania: 05.05.2017


Obecnie coraz bardziej znanym zjawiskiem staje się nękanie telefoniczne. Warto zaznaczyć, że tego typu zachowanie, a raczej działalność jest w świetle prawa przestępstwem. Jednak czym dokładnie jest nękanie telefoniczne i jak sobie z nim poradzić?

Uporczywe nękanie, również telefoniczne to w świetle prawa przestępstwo. Reguluje to ustawa Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 2011 roku, która obejmuje stalking systemem kar. Stalking to nic innego jak określenie, oznaczające działanie, które polega na powtarzalnym, złośliwym i dręczącym zachowaniu. Istotną kwestią jest to, że skutkiem takiego zachowania jest lęk wywołany u ofiary działania, a także rosnące poczucie zagrożenia. Ustawa dokładnie określa, jakie zachowanie mozna identyfikować jako stalking: obserwowanie. obsesyjne śledzenie, nękanie osób najbliższych, kontaktowanie się z inną osobą wbrew jej woli, rozsyłanie fałszywych informacji, obecność w pobliżu miejsc, gdzie znajduje się centrum życiowe ofiary, wysyłanie korespondencji (forma pisemna lub elektroniczna).

Jeśli jesteśmy ofiarą jednego z tych działań mamy obowiązek niezwłocznego udania się na policję. Jednak zanim złożymy wniosek o ściganie stalkera, musimy zadać o to, że posiadamy solidny materiał dowodowy. Według Kodeksu Karnego „dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”.

Warto wyraźnie zaznaczyć, że zapisanie numeru na czarnej liście w telefonie może okazać się mało wystarczającym rozwiązaniem. Jeśli stalker jest bardzo natarczywy, codziennie będziemy otrzymywać powiadomienia o tym, że próbował się z nami skontaktować. Jeśli mamy do czynienia z numerem zagranicznym, możemy podjąć współpracę z operatorem sieci i poprosić go o uruchomienie bezpłatnej usługi, jaką jest zablokowanie połączeń przychodzących z numerów międzynarodowych. Jeśli obawiamy się, że stalker może zagrażać również innym osobom, obowiązkowo musimy dodać numer do bazy na stronie kogo-to-numer.pl. Pomoże to w zawiadomieniu innych o zagrożeniu. Może się też okazać, że za pośrednictwem strony uda nam się odnaleźć osoby, które również były ofiarą nękania tego samego stalkera.

Nękanie to bardzo poważne, surowo karane przestępstwo, dlatego nie powinniśmy się wahać, gdy staniemy się jego ofiarą. Osobie, której udowodni się, że jest stalkerem grozi pozbawienie wolności do trzech lat. Ponadto, jeżeli ofiara nękania popełni samobójstwo, sprawca zdarzenia podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Aby się tak stało wraz z dowodami musimy się udać się do najbliższego posterunku policji i złożyć doniesienie.

Winter Polska

tworzenie stron www szczecin